ᾤχητο

ᾤχητο
οἴχομαι
go
plup ind mp 3rd sg
οἴχομαι
go
plup ind mp 3rd sg (ionic)
οἴχομαι
go
plup ind mp 3rd sg (homeric ionic)
οἰχέομαι
plup ind mp 3rd sg
οἰχέομαι
plup ind mp 3rd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”